Komercijalni uslovi

Opšti uslovi Firma Largo nuova d.o.o je registrovana kao veleprodaja i kao takva može poslovati samo sa PRAVNIM LICIMA koji su registrovani u Agenciji za privredneregistre Srbije sa važeċim PIB-om . Plaċanje je ISKLJUČIVO u dinarima preko žiro računa.Cene u online prodavnici su informativnog karaktera, konačne cene dobijate u profakturi-ponudi , koja važi 24h.Da bi postali nas klijent morate nam dostaviti :    Kopiju rešenja registracije firme    Kopiju o izvršenom evidentiranju za PDV ( ukoliko je firma u sistemu PDV-a )    Kopiju Kartona Deponovanih potpisa    Pravilno potpisane, overene i registrovane 2 ( dve ) blanko menice ( ukoliko nije avansna uplata). Prodajni programProdajni program obuhvata kancelarijski, reklamni i štampani materijal. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštenja u prodajni programuvedemo novu robu ili da odredenu robu izbacimo iz prodajnog programa. CeneLargo nuova d.o.o. u svojim ponudama, odnosno predračunima, uzima u obzir cene iz trenutno važeċeg cenovnika.Zadržavamo pravo da u odredjenim slučajevima cene date u ponudi, odnosno predračunu, mogu odstupati od cena iz trenutno važeċeg cenovnika. Zadržavamo pravo izmene cenovnika bez prethodne najave. CenovnikCene u cenovnicima su iskazane kao jedinicne cene za 1 (jedan) komad, osim ako nije drugačije naznačeno.Cene u cenovnicima su iskazane u RSD.Cene u cenovnicima su iskazane bez uračunatog PDV-a, osim ako nije drugacije naglašeno. Poručivanje robeRobu možete poručiti telefonom, slanjem e-pošte ili lično bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 casova.Poručivanje na brojeve telefona:     060/310-6-310     011/630-98-99Poručivanje slanjem e-pošte na adresu:     prodaja@largo-nuova.co.rs Preuzimanje i isporuka robeRobu možete preuzeti lično ili Vam je možemo poslati kurirskom službom. Lično preuzimanjePoručenu robu možete preuzeti bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 casova u prodajnim prostorijama firme  Largo nuova d.o.o. Adresa preuzimanja robe:     Bulevar Arsenija Čarnojeviċa 117     Beograd, 11070 Novi Beograd Prijem robeU obavezi ste da izvršite pregled robe prilikom svake pojedinačne isporuke robe, bilo da je u pitanju lično preuzimanje ili isporuka kurirskim službama. U slucaju da je došlo do eventualnog ošteċenja neposredno na robi i/ili njenom pakovanju, kao i eventualnom odstupanju u naručenoj i isporučenoj vrsti i količini robe, dužni ste da nam to prijavite u roku od jednog dana od dana prijema robe. U protivnom, smatracemo da ste robu primili u ispravnomstanju i u naručenim količinama i vrsti robe. PlaċanjeVaša je obaveza da svaku fakturu, po svakoj pojedinačnoj isporuci robe, platite u roku naznačenom na samoj fakturi. Ukoliko niste izvršili obavezuplaċanja po ispostavljenoj fakturi do roka naznačenog na fakturi, zadržavamo pravo da skratimo rok plaċanja po svakoj narednoj fakturi za buduċeisporuke robe, odnosno da obustavimo dalju isporuku robe, bez ikakvih daljih obaveza prema Vama.Za prekoračenje roka plaċanja, zadržavamo pravo zaračunavanja zatezne kamate. Avansne uplateZa avansne uplate odobravamo do 3% popusta na ukupan iznos predračuna.Popust za avansne uplate ne važi za proizvode koji su označeni kao akcijski proizvodi ili kao proizvodi na rasprodaji.Popust za avansne uplate se ne obračunava na iskazane troškove dostave.

Idealan odnos
„CENA – KVALITET“

Dostava robe
„DANAS ZA SUTRA“

Plaćanje preko
žiro računa

Prodajna
podrška